Méhecske csoport

MÉHECSKE CSOPORT                                                

                                                     

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."             

Varga Domokos    
                                                                                    

A csoport dolgozói:                                                         

Antalné Nemes Éva – óvodapedagógus                            

Kajuha Anett - egyetemi hallgató                               

Szigeti Ferencné – dajka                                          

                                                                                             

                                                                                                        

       A csoportunkba 26 fő vegyes életkorú gyermek jár, 14 fiú és 12 lány.  Kiscsoportos 8 fő, középsős 9 fő és nagycsoportos szintén 9 fő.

     A mindennapi tevékenységeink során fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek érezzék jól magukat a csoportban, változatos és érdekes tevékenységek során legyenek egyre aktívabbak és önállóbbak, akik szívesen tevékenykednek. Ennek érdekében tudatosan, közösen alakítottuk ki csoportunk heti- és napirendjét, szokás és szabályrendszerét, amely segíti a gyermekeink egészséges fejlődését azzal, hogy a csoportunk mindennapjai kiszámíthatóak, amely a gyermekek számára biztonságot nyújt.

    A világjárvány miatt a szokásosnál is nagyobb hangsúlyt fektetünk a mindennapi tisztálkodási feladatokra, az egészségmegőrzés szokásainak elmélyítésére és a tisztaság iránti igényük kialakulására.  A gyermekek önállóságát differenciáltan fejlesztjük, egyéni bánásmódot alkalmazva.

     A játék az óvodás gyermekek alapvető, legfontosabb tevékenysége. A játékhoz szükséges feltételeket – a nyugodt légkört, megfelelő időt, az esztétikus környezetet és a gyerekek életkorának megfelelő játékeszközöket, a szabad játék lehetőségét biztosítjuk a gyerekeink számára, amely során fejlődnek társas kapcsolataik, kitartásuk, döntési képességük, kudarctűrő és konfliktusmegoldó képességük, munkához való viszonyuk, gondolkodásuk, figyelmük, képzeletük, észlelésük, érzékelésük, kreativitásuk, ügyességük, mozgás koordinációjuk, verbális képességeik.

   A tanulás nagy részben utánzásos tevékenység, kihasználva minden spontán lehetőséget, amely a teljes személyiség fejlődését támogatja. Nem szőkül le az ismeretszerzésre, hanem az egész nap folyamán adódó spontán helyzetekben, kirándulások, séták, valamint az általunk kezdeményezett tevékenységi formákban valósul meg, a gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára, érzelmeire építve. A megvalósítás során a gyermekek számára biztosítjuk, hogy a körülöttük lévő világot érzékszerveikkel, tapasztalás útján ismerjék meg. Fontosnak tartjuk a folyamatos, bátorító visszajelzést, ami ösztönzőleg hat további tevékenységeikre.

 

  • Életkor: vegyes
  • Csoportlétszám: 26 fő

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle."  Varga Domokos