Katica csoport

KATICA CSOPORT

A csoportban dolgozó felnőttek:

  • Ivánné Molnár Szilvia   óvodapedagógus
  • Bertáné Batta Magdolna    óvodavezető
  • Gabura Tamásné    szakképzett dajka

A csoportba járó gyerekek létszáma 27. fő.  

Csoportszervezési forma: vegyes

Korcsoportonkénti    megoszlások:

  • Kiscsoportos : 11  fő,
  • Középső csoportos: 6 fő  . 
  • Nagycsoportos: 10  fő.
  • Nemenkénti megoszlások :  12 fő lány,  15  fő fiú.

Az első héten régi óvodásainkat vártuk. A gyermekek környezetét úgy alakítottuk ki, hogy az fejlődésükhöz, szükségleteikhez igazodjon. A csoport berendezésénél ügyeltünk a balesetveszély elkerülésére is.  Igyekeztem figyelemmel kísérni az új gyermekek érzelmi állapotát. Törekedtem arra, hogy megnyerjem bizalmukat, kialakuljon a biztonságérzet bennük.  Érezzék jól magukat az új környezetükbe.  A kisgyermek a külvilágból és a saját belső világából származó benyomásait játékaiban tagolja. Így válik a játék kiemelt jelentőségű tájékozódó, kreativitásukat fejlesztő és erősítő, élményt adó tevékenységgé. A gyermek tapasztalatait, élményeit játssza el, gyakran átalakított formában. A játékban formálódnak a gyermek készségei, képességei, fejlődik teljes személyiség.

A játékidő, a gyerekek egésznapját végigkíséri, ezért igyekszünk a rugalmas napirendet kialakítani. Törekszünk mindig elegendő időt hagyni a játékra. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek egyéni elképzelésük szerint saját játszóhelyet hozzanak létre maguknak, ha a játék megkívánja.  A vegyes életkorú csoportokban együtt játszanak a különböző korosztályú gyerekek, míg az eszközök nincsenek szigorúan szétválasztva. A játékokat úgy helyeztük el, hogy az alsó polcokon, a kicsik számára elérhető magasságban nekik való, míg a magasabb polcokon a nagyobbaknak való eszközök legyenek. Természetesen ezekkel is játszhatnak a kicsik. 

 Kiscsoportos lányok kedvenc tevékenysége a babaszobában való játszás (főzés, babázás, öltöztetés,…). Nagyon szeretnek a nagyok mellett „rajzolni”.

A kiscsoportos fiúk gyakran igénylik részvételemet a játékban. Nehezen találják meg játszótársukat. Főleg autózni, gyurmázni, építő játékokkal szeretnek játszani. A nagycsoportosok a lego-t, puzzle, fakockázást, társasjátékot, autókat, memóriát használják szívesen. Szeretnek gyurmázni, festeni, de megkérésre fűznek gyöngyöket a lányokkal. A csoport mozgásigénye nagy. Igyekszem velük minél több mozgásos játékot játszani. Rossz idő estén a tornaszobában lévő játékeszközök biztosítanak lehetőséget a nagymozgás fejlesztésére.  Fontosnak tartom a közvetlen környezetüknek a megismerését. Sokat sétálunk egy-egy környezeti foglalkozás előtt. Ekkor gyűjtünk anyagokat, a megtapasztalhatják közvetlen környezetükben az élőlényeket. Az összegyűjtött terméseket felhasználjuk a munkáinkhoz.

Nagyon szeretnek a gyerekek naposi munkákat végezni. Napos táblán jelezzük, hogy az adott napon ki a felelős. Általában középsősöket és nagyokat szoktunk választani az asztaloknál. Néhány hónap után a kicsiknek is megengedjük ennek a feladatnak az elvégzését, kezdetben segítséggel, majd később önállóan.  Étkezésnél szalvétát használunk, amit szintén a napos helyez el.

A nagycsoportosoknak tanítjuk a kés, villa használatát is, hogy mire iskolába kerülnek, ne legyen ismeretlen számukra.

Étkezés után lelkesen segítenek a poharak és tányérok kihordásában.

Jutalom táblát hoztam létre a csoportban. Ennek bevezetésével is ösztönzöm az óvodásokat a jó cselekedetre, verstanulásra, mese elmondására, dramatizálásra, önálló feladatlapok megoldására.

Elalvásnál a mese előtt mindig éneklem a gyerekeknek, és igyekszem saját szavaimmal mondani a meséket.

A gyermekek zavartalan fejlődéséhez, szükségleteinek kielégítéséhez, csoportunk esztétikus környezete minden lehetőséget biztosít. Fontos, hogy jó társas kapcsolatok alakuljanak ki, biztonságban és jól érezzék magukat a Katica csoportban.

 

  • Életkor: vegyes
  • Csoportlétszám: 27 fő